Prístroje na meranie kvality produkcie

Odbor riadenia kvality disponuje špecializovanými meracími zariadeniami potrebnými k overeniu kvality vyrábanej produkcie v procese výroby a pred odoslaním zákazníkovi.

 

OPTON UMM 850

Je to trojsúradnicový univerzálny merací prístroj. Používa sa predovšetkým na meranie skriňových súčiastok. Umožňuje prevádzať automatické vyhodnocovanie úchyliek tvaru a polohy, radiálneho a axiálneho hádzania, uhlu a ovality. Pracuje v automatickom a manuálnom režime pri použití programu UMSS.

 

FMS 4210

Prístroj na meranie odchýliek tvaru a polohy. Je vybavený riadiacim systémom OS/2 a špeciálnym software na meranie kruhovitosti ozubenia na rozstupovej kružnici. Prístroj meria a vyhodnocuje v automatickom cykle kruhovitosť, valcovitosť, hádzanie, súosost, kolmosť a ďalšie veličiny s presnosťou 0,07 mikrónu.

 

HOMMELWERKE TESTER T 8000

Tento prístroj sa používa na meranie drsnosti a meranie tvarov zápichov, rádiusov, profilov. Jeho rozlišovacia schopnosť je 1 nanometer.

 

HÖFLER EMZ 402

Je to špičkové meracie centrum na meranie čelných ozubených kolies, skriňových súciastok a rôznych nástrojov (odvaľovacie frézy, odrážacie kolá, ševingovacie kolá). Rozsah merania je od modulu 1 až po modul 20, priemeru 400 mm. Meranie a vyhodnocovanie na meracom centre sa prevádza plnoautomaticky s presnosťou 0,1mikrónu.

 

PROFILOMER - CONTUROSCOP C 4 P

Prístroj sa používa na meranie tvarov zápichov, polomerov, profilov a podobne. Jeho rozlišovacia schopnosť je 0,01 mikrometra.

 

DEA

Portálový trojsúradnicový merací prístroj s vysokou presnosťou. Používa sa predovšetkým na meranie skriňových súčiastok. Umožňuje prevádzať automatické vyhodnocovanie úchyliek tvaru a polohy, radiálneho a axiálneho hádzania, uhlu a ovality. Prístroj je vybavený moderným software PC-DMIS.

 

DURAMIN A 300

Moderný prístroj na meranie mikrotvrdosti.

 

 
 
 

Nájdete nás